Rohu 8A kortermajade fassaaditööd

Fassaadi soojustamine ja viimistlemine õhekrohvsüsteemiga, dekoratiivse puitribistiku ehitus, komposiitplaadist ja plekist fassaadielementide ehitus.